Salmene 3:1

Salmene 3:1 N11BM

En salme av David da han flyktet for sin sønn Absalom.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del