Salmene 28:9

Salmene 28:9 N11BM

Frels ditt folk og velsign din eiendom! Vær du deres hyrde og bær dem alltid!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del