Salmene 28:8

Salmene 28:8 N11BM

HERREN er et vern for sitt folk, en tilflukt som berger den han har salvet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del