Salmene 28:1

Salmene 28:1 N11BM

Av David. Til deg, HERRE, roper jeg. Min klippe, vær ikke taus og vend deg ikke fra meg! Svarer du meg ikke, blir jeg lik dem som har gått i graven.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del