Salmene 23:1

Salmene 23:1 N11BM

En salme av David. HERREN er min hyrde, jeg mangler ikke noe.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Salmene 23:1

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 23:1