Salmene 2:8

Salmene 2:8 N11BM

Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del