Salmene 2:6

Salmene 2:6 N11BM

«Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del