Salmene 2:3

Salmene 2:3 N11BM

«La oss slite i stykker lenkene og kaste reipene deres av oss!»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del