Salmene 2:1

Salmene 2:1 N11BM

Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del