Salmene 18:47

Salmene 18:47 N11BM

HERREN lever! Velsignet er min klippe! Opphøyd er Gud, min frelser.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del