Salmene 18:42

Salmene 18:42 N11BM

De roper, men det er ingen frelser, de roper til HERREN, men han svarer dem ikke.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del