Salmene 18:11

Salmene 18:11 N11BM

Han red på kjeruben, han fløy og stupte ned på vindens vinger.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del