Salmene 144:9

Salmene 144:9 N11BM

Gud, jeg vil synge en ny sang og spille for deg på tistrenget harpe.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del