Salmene 144:8

Salmene 144:8 N11BM

Med munnen taler de tomme ord, med hevet høyre hånd sverger de falskt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del