Salmene 142:8

Salmene 142:8 N11BM

Før meg ut av fengselet så jeg kan prise ditt navn! De rettferdige skal samle seg om meg, for du gjør godt mot meg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del