Salmene 142:6

Salmene 142:6 N11BM

HERRE, jeg roper til deg. Jeg sier: Du er min tilflukt, min del i de levendes land.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del