Salmene 142:5

Salmene 142:5 N11BM

Vend blikket mot høyre og se: Ingen kjennes ved meg, jeg har ikke noe sted å flykte, ingen bryr seg om meg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del