Salmene 142:4

Salmene 142:4 N11BM

Når min ånd blir svak, kjenner du min sti. På veien der jeg går, setter de snarer.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del