Salmene 125:5

Salmene 125:5 N11BM

Men HERREN sender fra seg dem som går krokveier, og dem som gjør urett. Fred over Israel!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del