Salmene 125:2

Salmene 125:2 N11BM

Fjell omgir Jerusalem, HERREN omgir sitt folk fra nå og til evig tid.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del