Salmene 118:8

Salmene 118:8 N11BM

Det er bedre å søke tilflukt hos HERREN enn å stole på mennesker.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del