Salmene 118:6

Salmene 118:6 N11BM

HERREN er med meg, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del