Salmene 118:4

Salmene 118:4 N11BM

De som frykter HERREN, skal si: Evig varer hans miskunn.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del