Salmene 118:28

Salmene 118:28 N11BM

Du er min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg opphøyer deg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del