Salmene 118:27

Salmene 118:27 N11BM

HERREN er Gud, han lyser for oss. Bind festofferet til alterhornene med tau!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del