Salmene 118:26

Salmene 118:26 N11BM

Velsignet er han som kommer i HERRENS navn! Vi velsigner dere fra HERRENS hus.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del