Salmene 118:25

Salmene 118:25 N11BM

HERRE, frels! HERRE, la det lykkes!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del