Salmene 118:24

Salmene 118:24 N11BM

Dette er dagen som HERREN har gjort; la oss juble og glede oss på den!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Salmene 118:24

Del