Salmene 118:22

Salmene 118:22 N11BM

Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del