Salmene 118:21

Salmene 118:21 N11BM

Jeg priser deg fordi du svarte meg, du ble min frelse.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del