Salmene 118:20

Salmene 118:20 N11BM

Dette er HERRENS port, her går de rettferdige inn.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del