Salmene 118:2

Salmene 118:2 N11BM

Israel skal si: Evig varer hans miskunn.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del