Salmene 118:19

Salmene 118:19 N11BM

Lukk rettferds porter opp for meg, jeg vil gå inn og prise HERREN!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del