Salmene 118:17

Salmene 118:17 N11BM

Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om HERRENS gjerninger.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del