Salmene 118:16

Salmene 118:16 N11BM

HERRENS høyre hånd løfter opp. HERRENS høyre hånd gjør storverk.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del