Salmene 118:14

Salmene 118:14 N11BM

HERREN er min styrke og min sang, han er blitt min frelse.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del