Salmene 118:11

Salmene 118:11 N11BM

De var omkring meg på alle kanter, i HERRENS navn slo jeg dem tilbake.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del