Salmene 118:10

Salmene 118:10 N11BM

Alle folkeslag omringet meg, i HERRENS navn slo jeg dem tilbake.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del