Salmene 113:9

Salmene 113:9 N11BM

Den barnløse lar han bo i huset som lykkelig mor til en barneflokk. Halleluja!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del