Salmene 113:6

Salmene 113:6 N11BM

og ser i det dype – hvem i himmelen, hvem på jorden?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del