Salmene 113:5

Salmene 113:5 N11BM

Hvem er som HERREN vår Gud, han som troner i det høye
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del