Salmene 113:4

Salmene 113:4 N11BM

HERREN er opphøyd over alle folkeslag, hans herlighet er høyere enn himmelen.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del