Salmene 113:2

Salmene 113:2 N11BM

Velsignet være HERRENS navn, fra nå og til evig tid!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del