Salmene 112:10

Salmene 112:10 N11BM

Den urettferdige ser det og blir sint, Sjin ש skjærer tenner og tæres bort. Taw ת De urettferdiges lengsler blir til intet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 112:10