Salmene 111:8

Salmene 111:8 N11BM

de er grunnfestet for evige tider, Ajin ע de skal holdes i sannhet og rettferd. Pe פ
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del