Salmene 111:4

Salmene 111:4 N11BM

Han har skapt seg et navn ved sine under, Het ח HERREN er nådig og barmhjertig. Tet ט
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del