Salmene 103:9

Salmene 103:9 N11BM

Han anklager ikke for alltid og er ikke for evig harm.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:9