Salmene 103:6

Salmene 103:6 N11BM

HERREN skaper rettferd, han lar alle undertrykte få sin rett.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del