Salmene 103:21

Salmene 103:21 N11BM

Velsign HERREN, alle hans hærskarer, dere tjenere som setter hans vilje i verk.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:21