Salmene 103:2

Salmene 103:2 N11BM

Velsign HERREN, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:2